perustiedot


SEURATOIMINTA

Maavedellä toimivat perinteikkäät Maaveden Nuorisoseura ja Kiekan Maa- ja kotitalousseura, jotka vuokraavat seurantalojaan erilaisia tilaisuuksia varten.

Maaveden alueella toimii kolme metsästysseuraa, jotka ovat Maaveden metsästysseura, Länsi-Joroisten Erä ja Kiekan hirvimiehet.

Lisäksi Maavedellä toimii Maaveden vesiosuuskunta ry.

Uusin yhdistys on Maaveden mopon rassoojat, jonka sisäänlämpiävään porukkaan voivat pyrkiä mukaan savolaisella huumorilla ja poikamaisella innokkuudella varustetut rasvanäpit.

 

Maaveden Nuorisoseura

Kylätoimikunnan tehtäviä hoitaa vuonna 1923 perustettu ikinuori
Maaveden Nuoriseura, joka yhdessä vuonna 1930 rakennetun
Nuorisoseurantalon kanssa edelleen yhdistää vahvasti kyläläisiä.

Aikoinaan talkoilla rakennetulla ja edelleen talkoilla kunnossa
pidetyllä Nuorisoseurantalolla pelataan lentopalloa, sählyä ja pingis-
tä. Siellä nostellaan painoja ja harjoitellaan pienoisampumaradalla.
Talo toimii myös läheisen Maaveden ala-asteen sisäliikuntatilana.
Nuorisoseurantalollajärjestetään syksyisin hirvipeijaiset maanvuok-
raajille ja kyläläisille keiton ja tanssin merkeissä. Siellä vietetään
koulun joulu- ja kevätjuhlat. Suuressa talossa myös tanssitaan
häitä ja vietetään monenlaisia juhlia.

Maaveden Nuorisoseuran toimintaan on mahtunut niin hengen-
kuin ruumiinkulttuuria. Hiihtokilpailut ovat kuuluneet ohjelmaan
perustamisesta lähtien. Maaliskuussa järjestettävissä Marianpäivän
hiihdoissa ovat sarjat kaikenikäisille ja kaikentasoisille hiihtäjille.
Lentopallon harrastus on Maavedellä edelleen vahvaa. Palloa iske-
tään itse ja käydään myös kannustamassa Keski-Savon Pateria
ja Pieksämäki-Volleytä. Aikoinaan Maavedellä on myös pelattu
pesäpalloa maakuntasarjatasolla. Nykyisin seuran nuoret osallistu-
vat Juvalla vuosittain järjestettävään jalkapallon Leca Cupiin.
Koulun kentällä järjestettävässä kesäjuhlassa viskellään saa
pasta, lyödään golf-palloa ja nautiskellaan muurinpohjaletuista.

Näytelmäharrastus oli Nuorisoseurassa aktiivista aina 1960-luvulle saakka ja näytelmäiltamat olivat suosittuja vielä 1980-luvulla. Näyttelemisen ohessa harrastettiin kuorolaulua ja tanhuttiin. Tanssi-iltamat olivat valtavan suosittuja 1970-luvulla, jolloin saatettiin järjestää jopa paritkymmenet tanssit vuodessa. Nuorisoseurantalolla kävivät väkeä tanssittamassa ajan kuuluisuudet hanuristi Viljo Vesteristä myöten. Nuorisoseuran 80-vuotisjuhlatkin vietettiin tanssi-iltamien merkeissä elokuussa 2003. Tuolloin juhlijoita oli tanssittamassa Eero Avén. Syntymäpäiväiltamiaan varten seura myös hankki ensimmäistä kertaa oluenmyyntiluvat.

Virkeän vanhuksen nykyiseen rooliin kuuluu huolehtiminen kylän
ja kyläläisten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Seuran aktiivien aloitteesta ovat syntyneet myös kylän kotisivut.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja , Veikko Junkkarinen, puh 050 357 0104

Sihteeri ja rahastonhoitaja , Elisa Häkkänen, puh 040 828 7879

 

Maaveden Metsästysseura ry

Maaveden Metsästysseura Ry perustettiin Nuorisoseurantalolla
vuonna 1958 tarkoituksenaan ” järkiperäinen metsästys ja riistan-
hoito sekä niiden edellyttämä luonnonsuojelu ja ampumaurheilu”.
Seurassa on nykyisin 33 varsinaista jäsentä sekä kunniapuheen-
johtaja ja muutamia kunniajäseniä.

Toimintaan kuuluu jäsenten välistä ampumaharjoittelua sekä
kilpailutoimintaa, riistanhoitotyötä, pienpetojen metsästystä sekä loukkupyyntiä, pienriistan ja hirvieläinten metsästystä sekä koira-
koetoimintaa ja koirakoulutusta. Vuosittain järjestetään myös
pilkki- ja rannaltaonkimiskilpailut Sysmällä.

Seuran käytössä olevat jahtimaat on vuokrattu yksityisiltä metsän-
omistajilta ja niitä on käytössä lähes 3000 hehtaaria. Metsästys-
seuran kokoontumispaikkoina toimivat Nuorisoseurantalo ja
“hirvikota”.

Metsästysseura järjestää vuosittain Nuorisoseurantalolla hirvipei-
jaiset metsästysmaiden vuokraajille ja kyläläisille.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Juhani Pöllänen, puh. 050 345 4460
Sihteeri Sami Rantula, puh. 050 444 0823

 

Kiekan Maa- ja kotitalousseura ry

Kiekan Maamiesseura perustettiin 2.1.1916 Kiekan Pohjoistalossa. Seuran toimialueeksi määriteltiin tuolloin Maaveden, Montolan, Savuniemen ja Vättilän kylät. Savuniemelle perustettiin myöhemmin oma maamiesseura. Vuonna 1991 tehdyn sääntömuutoksen jälkeen maamiesseuraan liitettiin maatalousnaisosasto ja tuolloin nimeksi tuli Kiekan maa- ja kotitalousseura.

Kiekan maamiesseuran aloitteesta Maaveden pysäkille perustettiin aikoinaan Joroisten Osuuskaupan myymälä ja postitoimisto sekä Kiekalle saatiin Osuuskassa. Seuran toiminnassa keskeistä on ollut maatalouteen liittyvä neuvonta ja seuran palveluksessa on ollut jopa kaksi kiertävää karjatalousneuvojaa. Maatalouteen liittyviä kursseja ja kilpailuja on menneinä aikoina järjestetty runsaasti. Aiheena ovat olleet esimerkisi lannanhoito, hevosten hoito ja kengitys, kesannonhoito, peltojen kiveäminen, salaojitus, rikkaruohojen torjunta, viljavuustutkimus, viljankuivatus ja käytännön kyntötaito. Huomattavin ponnistus oli oman maatalousnäyttelyn järjestäminen vuonna 1950. Näyttelyssä oli kotieläinosasto, kotiteollisuusosasto sekä koneosasto. Näyttelyyn kävi tutustumassa 1500 henkilöä.

Kiekan maamiesseuran toimintaan on kuulunut myös iltamia, juhlia, näytelmä- ja kuorotoimintaa. Urheilutoiminta on ollut laajaa ja kiekkalaiset tunnettiin erityisesti kovina hiihtäjinä. Kun ravihevosia oli miltei joka talossa, seura järjesti aikoinaan myös jääraveja.

Ympäristökysymykset nousivat esille 1990-luvulla. Seura ohjeisti mm. romunkeräystä, jätteiden lajittelua ja kylämaiseman hoitoa. Nykyiseen toimintaan kuuluvat kylätoimikunnan tehtävät Kiekan suunnalla.

Kiekan maa- ja kotitalousseuralla on käytössä oma seurantalo,
joka rakennettiin vuonna 1926. Taloa on remontoitu useaan kertaan. Vuosina 1988-1990 tehtiin mittava peruskorjaus, jossa talkootun- tejakin kertyi yli 1000. Seurantaloa vuokrataan nykyisin erilaisten
tilaisuuksien järjestämiseen. Seuralla on vuokrattavana lähes 100 hengen ruoka- ja kahviastiastot ym. tarvikkeita juhlien järjestämi-seen. Paikalla on pitkät pöydät ja penkit suurellekin juhlaväelle.

Perinteisesti talolla vietetään Kiekan hirvimiesten ja koko kylän hirvipeijaiset, juhannustanssit ja kesäkirkko.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Hilkka Hytönen, puh. 040 577 9266

Sihteeri Sirpa Rytkönen, puh. 040 738 1122

Rahastonhoitaja Mikko Suhonen, puh. 0400 996 187

Talon ja astiastojen varaukset ja vuokrat Pirkko Natunen,

puh. 040 715 2884

 

Mopon rassoojat

Yhteystiedot:

Seppo Hiltunen, puh. 0400 354 963

Risto Kinnunen, puh. 044 280 2680