perustiedot


KOULU KESKELLÄ KYLÄÄ

Maavesi sai oman upouuden koulurakennuksen vuonna 1930. Kou-
lun laajennusosa valmistui vuonna 1954. Oppilasmäärät vaihtelivat
80 ja 100 oppilaan välillä aina 1960-luvulle asti, jolloin ne kääntyi-
vät jyrkkään laskuun. Pienimmillään oppilasmäärä oli 1990-luvun
puolivälissä, jolloin Maaveden ala-asteella oli vain parisenkymmen-
tä oppilasta.

Keväällä 2010 Maaveden koululla kuitenkin vietettiin sen historian
viimeinen kevätjuhla. Jatkossa Maaveden lasten koulutie suuntautuu
Kolmalle ja Joroisten kirkonkylään.

Koulun loppuminen omalla kylällä aiheutti suurta haikeutta. Maaveden
koulu ei ollut mikä tahansa ala-aste. Se oli kyläläisille paljon enemmän.
Asianmukaisten opetustilojen ja ammattitaitoisten opettajien lisäksi
koulu tarjosi turvallisen oppimisympäristön nykyajassa elävän maalaiskylän
keskellä. Koululla oli oma keittiö, jossa valmistuneet ateriat olivat melkein
kotiruokaa ja maistuivat kaikille, niin oppilaille kuin opettajillekin.
Koululla oli laajakaistayhteydet sekä opetuksessa hyödynnettävissä että
oppilaiden käytössä. Hiihdon, luistelun, yleisurheilun sekä jalka- ja
lentopallon harrastaminen oli mahdollista ihan koulun lähistöllä.

Perustehtävänsä lisäksi Maaveden koulu toimi myös kylän sy-
dämenä. Se tarjosi tilat harrastamiselle ja oli myös kyläläisten
kokoontumispaikka tarvittaessa. Koulun tiloissa kokoontui myös
kotisivupaja, joka suunnitteli ja työsti kylän kotisivuja talkoilla syksyn
2006 ja kevään 2007 aikana.

Vuosien mittaan kyläläiset ja oppilaiden vanhemmat pitivät erilaisin
talkoin ja tempauksin koulua ja sen ympäristöä kunnossa
ja elävänä. Merkittävimpiä talkoita lienevät olleet urheilupaikkojen
kunnostaminen koulun kentälle, jalkapallokentän hoitotoimet sekä
ulkorakennuksessa sijaitsevan jätteenkeräyspisteen rakentaminen.
Ja riittävän oppilasmäärän turvaamiseksi käytettiin savolaisia puhelahjoja.